Usluge

U našem logopedskom kabinetu vršimo sve usluge dijagnostike i tretmana govorno-jezičkih poremećaja u cilju rehabilitacije i postizanja maksimalnih rezultata:

 

Cena logopedskih usluga:

Prvi pregled (dijagnostika) besplatan!

Logopedski tretman  45 min   –  1400 din,  (plaćanjem više tretmana unapred obezbeđen popust)

Logopedski tretman  30min (dyslalia)  –  1000din

Izdavanje logopedske potvrde za upis u prvi razred   –   1000din

Logopedska patronaža 45min –  2000din

Afaziološki tretman (online)  –  2000din

Prvi pregled afaziologa  –  2500din

Psihološki tretman  –   2000din

Konsultativni pregled psihologa –  2000din

Dijagnostička procena govorno-jezičkih poremećaja

Anamnestičkim podacima koje stručnjak uzima počinje zapravo dijagnostička procena. Anamnestički postupak predstavlja uzimanje podataka o govorno-jezičkim problemima koje dete ili odrasla osoba ispoljava i zbog kojih se javlja logopedu. Logoped podatke uzima od roditelja, članova uže porodice ili pacijenta lično. Logopedska dijagnostika se sprovodi  primenom različitih baterija testova koji se primenjuju u zavisnosti od problema sa kojima se pacijent javlja.

Nepravilan izgovor glasova kod dece i odraslih

Dislalija

Tretman započinjemo pozicioniranjem glasa, a nakon toga i vežbom kroz reči, rečenice, strip pričama, pesmicama, upotrebom u spontanom govoru.

Stimulacija ranog razvoja dece

Za decu do treće godine

Program rada rane stimulacije razvoja  je namenjen  deci uzrasta od 3. godine i polazi od važnosti ranog razvoja i njegovog uticaja na sve  razvojne sposobnosti. Skladan psihofizički razvoj podrazumeva vremenske odrednice u okviru kojih bi dete trebalo da ovlada određenim aktivnostima. Veliki broj istraživanja potvrđuje važnost prvih godina života, jer je sazrevanje mozga najjače u ranom detinjstvu.

Kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju

Disfazija

U zavisnosti od uzrasta, nivoa govorno-jezičkog razvoja i kognitivnih sposobnosti deteta sprovodi  se tretman. Logoped započinje treman uspostavljanjem adekvatnog kontakta sa detetom, zatim vežbama senzo-motorne koordinacije, vežbama za razvijanje sposobnosti razumevanja govora, kao i govorne produkcije.

Poremećaji čitanja i pisanja

Disleksija i disgrafija

Logopedski treman disgrafije započinje prevežbavanjem nepravilnog pisanja grafema koji se zatim povezuju u veće celine vežbanjem kroz diktat, autodiktat, pisanje slobodnih tema i sl. U tretmanu disleksije logopedi rade na razvijanju i poboljšanju sposobnosti čitanja, brzine čitanja i razumevanju pročitanog materijala. Logopedski tretman se sprovodi i na polju aritmetičnih sposobnosti, usvajanju pojma broja, količine, vežbe pisanja brojeva i sl.

Mucanje kod dece i odraslih

U tretmanu mucanja, kao i poremećaja fluentnosti uopšte, sprovode se specifične metode usmerene na  kontrolu govornog disanja, ritma i tempa govora, i rad na prevazilaženju straha u kritičnim govornim situacijama.

Pervazivni poremećaji i kašnjenje u psihomotornom razvoju

Autizam, mentalna retardacija, Daunov sindrom...

Logopedski tretman sprovodi se individualno u zavisnosti govorno-jezičkih, motoričkih i kognitivnih kapaciteta deteta.