Usluge

U našem logopedskom kabinetu vršimo sve usluge dijagnostike i tretmana govorno-jezičkih poremećaja u cilju rehabilitacije i postizanja maksimalnih rezultata:

U našem logopedskom kabinetu u tretmanu koristimo Z VIBE sonde. Z VIBE sonde su moderne sonde, sa širokom primenom u radu, poseduju veliki broj nastavaka u zavisnosti od potreba.

U logopedskom tretmanu se korisite za taktilnu stimulaciju nepca, obraza, desni, jezika, blagim masiranjem ili pritiskom.

Sonde i nastavci se primenjuju za preciznu stimulaciju govornog aparata, kao i za vežbe gutanja. Uz njihovu primenu logoped može pacijentu  podići jezik, izazvati vibraciju, stimulisati oralnu muskulaturu.

Samo dodirivanje jezika i usana neće uvek biti dovoljna stimulacija pa zbog toga ovi nastavci mogu da vibriraju. Blage vibracije pomažu poboljšanje taktilne svesnosti i omogućavaju bolji fidbek.

U odnosu na vibrafon  Z VIBE je lagan, modernog dizajna i privlačan deci.

   Z VIBE imaju široku primenu i koriste za:

  • Podsticanje kontrole pokreta jezika i usana.
  • Pravilno pozicioniranje jezika radi pravilnog izgovora glasova.
  •  Za „budjenje usta“, povećavaju oralnu svesnost i ton.
  • Jačanje mišića vilice i cele oralne muskulature.
  •  Za smanjenje preosetljivosti usne duplje i pojačane salivacije.
  •  Smanjenje hipersenzitivnosti usne duplje i preterane osetljivosti na različite teksture.

Soundsory –  je terapija zasnovana na muzici, terapija poput nje može biti od koristi deci koja imaju problema sa razvojem govora i jezika.

Cena logopedskih usluga:

Logopedski tretman  45 min   –  1800 din

Logopedski tretman  30min (dyslalia)  –  1300din

Izdavanje logopedske potvrde za upis u prvi razred   –   1000din

Logopedska patronaža 45min –  na upit

Afaziološki tretman (online)  –  na upit

Prvi pregled afaziologa  –  na upit

Soundsory  –  cena na upit

Psihološka procena – 3500din

Dijagnostička procena govorno-jezičkih poremećaja

Anamnestičkim podacima koje stručnjak uzima počinje zapravo dijagnostička procena. Anamnestički postupak predstavlja uzimanje podataka o govorno-jezičkim problemima koje dete ili odrasla osoba ispoljava i zbog kojih se javlja logopedu. Logoped podatke uzima od roditelja, članova uže porodice ili pacijenta lično. Logopedska dijagnostika se sprovodi  primenom različitih baterija testova koji se primenjuju u zavisnosti od problema sa kojima se pacijent javlja.

Nepravilan izgovor glasova kod dece i odraslih

Dislalija

Tretman započinjemo pozicioniranjem glasa, a nakon toga i vežbom kroz reči, rečenice, strip pričama, pesmicama, upotrebom u spontanom govoru.

Stimulacija ranog razvoja dece

Za decu do treće godine

Program rada rane stimulacije razvoja  je namenjen  deci uzrasta od 3. godine i polazi od važnosti ranog razvoja i njegovog uticaja na sve  razvojne sposobnosti. Skladan psihofizički razvoj podrazumeva vremenske odrednice u okviru kojih bi dete trebalo da ovlada određenim aktivnostima. Veliki broj istraživanja potvrđuje važnost prvih godina života, jer je sazrevanje mozga najjače u ranom detinjstvu.

Kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju

Disfazija

U zavisnosti od uzrasta, nivoa govorno-jezičkog razvoja i kognitivnih sposobnosti deteta sprovodi  se tretman. Logoped započinje treman uspostavljanjem adekvatnog kontakta sa detetom, zatim vežbama senzo-motorne koordinacije, vežbama za razvijanje sposobnosti razumevanja govora, kao i govorne produkcije.

Poremećaji čitanja i pisanja

Disleksija i disgrafija

Logopedski treman disgrafije započinje prevežbavanjem nepravilnog pisanja grafema koji se zatim povezuju u veće celine vežbanjem kroz diktat, autodiktat, pisanje slobodnih tema i sl. U tretmanu disleksije logopedi rade na razvijanju i poboljšanju sposobnosti čitanja, brzine čitanja i razumevanju pročitanog materijala. Logopedski tretman se sprovodi i na polju aritmetičnih sposobnosti, usvajanju pojma broja, količine, vežbe pisanja brojeva i sl.

Mucanje kod dece i odraslih

U tretmanu mucanja, kao i poremećaja fluentnosti uopšte, sprovode se specifične metode usmerene na  kontrolu govornog disanja, ritma i tempa govora, i rad na prevazilaženju straha u kritičnim govornim situacijama.

Pervazivni poremećaji i kašnjenje u psihomotornom razvoju

Autizam, mentalna retardacija, Daunov sindrom...

Logopedski tretman sprovodi se individualno u zavisnosti govorno-jezičkih, motoričkih i kognitivnih kapaciteta deteta.